Registre de Sol·licitants d’Habitatge

Estar inscrit és el primer pas!

VEURE VÍDEO
3   Convocatòries

Com funciona el procés d’adjudicació?

En cada procés d’adjudicació els habitatges s’adjudicaran a les persones amb dret a participar, és a dir, entre totes aquelles persones inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Cornellà de Llobregat, d’acord amb les característiques indicades en la sol·licitud i segons els requeriments que estableixin les bases o requisits establerts per cada promotor. Hi ha diferents maneres d’adjudicar els habitatges en funció dels factors que s’exposen a continuació:

HPO Règim Lloguer Si es troben construïts sobre sòls qualificats de protecció oficial… S’adjudicaran per un procés objectiu i si la promoció ha rebut ajuts públics, l’administració competent podrà designar el mètode concret (per exemple, sorteig). En cas d’esgotar-se la llista d’espera, el promotor podrà assignar els habitatges lliurement entre totes les persones que tenen dret a participar en el moment de sorgir les vacants.
Si es troben construïts sobre sòls lliures… No es requereix sorteig previ; per tant els habitatges es poden adjudicar per procediment lliure entre les persones amb dret a participar.
HPO Règim Compravenda Tots els casos No es requereix sorteig previ i, per tant, es poden adjudicar lliurement pel promotor entre les persones amb dret a participar.

No obstant això, els promotors públics solen adjudicar els habitatges mitjançant sortejos. També si els promotors privats han rebut ajuts públics hauran de sotmetre’s a allò que estableixi l’administració competent.

Després de cada procés, aquelles sol·licituds que hagin resultat adjudicatàries provisionals, hauran de presentar la documentació que es requereixi per comprovar el compliment de tots els requisits establerts.

La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o la renúncia a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, comporta la baixa del Registre i la impossibilitat d’inscriure’s en un termini de 5 anys.

Com es realitza el procés d’adjudicació?

El promotor encarregat de l’execució de la promoció demana el llistat dels sol·licitants ja filtrat i realitza el procés d’adjudicació, que pot ser lliure o per sorteig segons les circumstàncies expressades anteriorment. En cas de sorteig, s’extreu un número igual a la quantitat d’habitatges disponibles que passen a ser adjudicataris provisionals i la resta passen a ser reserves per ordre d’extracció. En el cas que hi hagués renúncies o incompliment de les condicions per part dels adjudicataris provisionals, els reserves per ordre passarien a ser els beneficiaris dels habitatges fins a completar el total de les adjudicacions.

Adjudicacions HPO realitzades darrers exercicis-

Relació dels processos d’adjudicació dutes a terme amb inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat

Modalitat Adreça Règim HPO Número d’habitatges Promot./Comercial. Més informació Documentació adjunta
Compravenda Passatge Rosers, 4-6 Concertat 21 Aedas Homes
Compravenda Passtge Rosers, 8 General 51 Esmerla Projectes Immobiliaris
Lloguer C. Lleó Fontova, 11 i 30 Concertat 8 Fatjó, S.A. /Amat Immobiliaris
Lloguer C. Lleó Fontova, 11 i 30 General 16 Fatjó S.A./ Amat Immobiliaris
Compravenda Passatge Rosers, 8 Concertat 1 Esmerla Projectes Immobiliaris
Compravenda C. Soler i Cortada, 1-5 Concertat 6 Palmares Beach Business
Compravenda Cra. Hospitalet, 222-230 Concertat 12 Can Mercader Parc
Compravenda Av. República Argentina, 21 Concertat i general 75 IMPSOL
Lloguer C. Bonavista, 84 Concertat 41 CEVASA Proyectos Inmobiliarios
Compravenda Av. Can Mercader, 9-15 Concertat 9 ARC Homes Parc Mercader
Lloguer Ptge. Rosers, 8 Concertat 2 Soto Quesada, S.L.
Compravenda C. Lluís Muntades General 56 Qualitat HS
Pendent adjudicació Passatge Rosers/ C. de l’Oliverar Lloguer 51 IMPSÒL
Pendent adjudicació Av. República Argentina, 21 Lloguer 10 Ajuntament Cornellà-IMPSOL

Previsió de promocions HPO

Pendent lliurament/adjudicació: immediat – 6 mesos

Edificació: 6 mesos – 12 mesos

Sol·licitud llicència: 12 mesos – 18 mesos

Planejament: 12 mesos – 24 mesos

Estat tramitació Adreça Modalitat Règim HPO Nombre d’habitatges Promot./Comercialitz. Més informació
Edificació C. Rosselló/ Passatge Campsa Lloguer Allotjament dotacional 40 Fundació Salas/ Fundació Nou Lloc +INFO

BASES

INFORMACIÓ SORTEIG

RESULTAT SORTEIG JOVES

RESULTAT SORTEIG GENT GRAN

RESULTAT SORTEIG MOBILITAT REDUÏDA

Filtrar per

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ