Protegim el teu dret a l’habitatge

A través de l’Oficina Local d’Habitatge, en col·laboració amb altres entitats, ens encarreguem de protegir el dret dels ciutadans de Cornellà a gaudir d’un habitatge digne, assumint que es tracta d’un bé de primera necessitat per al desenvolupament de les persones.

Amb aquest objectiu, posem en marxa polítiques i iniciatives com la promoció de nous pisos de lloguer públic a preus accessibles, la rehabilitació d’edificis, assessorament davant la dificultat de fer front al pagament de l’habitatge o a la mobilització d’habitatges buits.

Entitats

Procornellà és una empresa municipal que s’ocupa del desenvolupament econòmic, social i urbà de la ciutat de Cornellà. La seva activitat a l’àrea urbana, ha contribuït a la projecció estratègica de la ciutat, transformant-la en una ciutat moderna, europeista, funcional i compromesa amb les necessitats dels ciutadans.

Més informació:
http://procornella.cat

L’Ajuntament de Cornellà, a través del Departament de Política Territorial i Habitatge es fa càrrec de tramitar, projectar i inspeccionar les obres municipals, així com del planejament urbanístic de la ciutat i de l’adquisició de terrenys que es destinen a la creació d’habitatges.

Més informació:
http://www.cornella.cat

És un organisme públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’ Àrea Metropolitana de Barcelona. La seva missió és promoure els serveis i polítiques d’habitatge i contribuir a la millora dels tràmits per a la població.

Més informació:
http://www.cmh.cat

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ