Cedeix el teu pis

CEDEIX EL TEU PIS EN RÈGIM DE LLOGUER

QUINS REQUISITS HAN DE TENIR ELS HABITATGES?

Els habitatges han d’estar ubicats a Cornellà i comptar amb els elements bàsics d’habitabilitat (cuina, bany, saló i dormitoris) i cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.

COM FUNCIONEN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT?

Un cop realitzades les revisions pertinents, l’administració gestionarà la signatura del contracte d’arrendament entre els propietaris i els llogaters, els quals hauran estat seleccionats pel departament d’Acció Social de l’Ajuntament. L’objectiu és oferir un habitatge digne a persones en situació de vulnerabilitat.

El contracte tindrà la durada que estableixi la Llei d’Arrendaments Urbans vigent pels arrendaments d’habitatge habitual.

QUINES SÓN LES OBLIGACIONS DELS LLOGATERS?

Els llogaters seleccionats assumiran un pagament mensual a l’administració en funció dels seus ingressos. Les despeses corresponents als consums (aigua, llum, gas) també hauran de ser satisfets directament pels inquilins a les empreses subministradores.

QUINES SÓN LES GARANTIES AL PROPIETARI?

L’administració farà front als pagaments mensuals dels lloguers directament als propietaris fins a l’extinció de cada contracte subscrit, fins i tot amb la possibilitat d’avançar 18 mensualitats a l’inici del contracte. Així mateix, assumirà en el seu moment, la devolució dels habitatges als seus propietaris, garantint que aquests estaran, com a mínim, en les mateixes condicions que a l’inici de l’arrendament, fent-se càrrec dels possibles desperfectes que es produeixin.

CEDEIX UNA HABITACIÓ

REQUISITS DELS PROPIETARIS

La persona que cedeix parcialment l’habitatge ha de ser propietari i acreditar-ho.

Cal estar al corrent de pagament de les seves obligacions: subministraments, comunitat de propietaris, impostos i taxes.

Ha de disposar d’una assegurança per l’habitatge.

 

SERVEIS DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE

Assessorament en el procés del lloguer de l’habitació.

Adjudicació del llogater més adequat en funció de les característiques de la propietat i l’habitatge. Totes les llogateres se seleccionen d’un llistat generat per diferents serveis municipals en coordinació amb l’oficina.

Formalitzar l’encaix entre les parts (redacció de contractes, normes de convivència, etc.).

Mediació entre les parts durant la vigència del contracte.

 

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ