Per
Categoria Ajuntament
Publicat

En vigor la nova llei de contenció de rendes de preus de lloguer

El passat 22 de setembre va entrar en vigor la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació [...]