Per
Categoria Pla d'Habitatge
Publicat

Cornellà crearà més de 3.000 habitatges socials protegits en els propers 10 anys

Aquest nou parc d’habitatge inclourà habitatge de nova construcció, borsa de lloguer social, rehabilitació d’immobles i convenis amb promotors públics i privats. El Govern municipal ha dissenyat [...]

Per
Categoria Ajuntament
Publicat

En vigor la nova llei de contenció de rendes de preus de lloguer

El passat 22 de setembre va entrar en vigor la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació [...]

Per
Categoria OLH
Publicat

OBERTA LLISTA ESPERA INTERESSATS COMPRA PROMOCIÓ CINE PISA

INFORMACIÓ ACTUALITZADA DE LA PROMOCIÓ A LA PÀGINA WEB DEL IMPSOL –> AQUÍ   Els habitatges de protecció oficial en règim de compravenda de la promoció que està construint [...]