Assessorament per conservar l’habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix atenció i assessorament als ciutadans de Cornellà que presentin problemes financers per fer front al pagament dels seus préstecs hipotecaris i rendes del seu habitatge habitual.

A qui oferim atenció?

Als ciutadans que presentin problemes per conservar el seu habitatge pels següents motius:

Afectats per preferents i altres productes financers “tòxics”

Ciutadans en risc de perdre el seu habitatge per no poder fer front als pagaments dels seus préstecs hipotecaris

Ciutadans en risc de perdre el seu habitatge per no poder fer front al pagament dels seus deutes d’arrendament.

Com funciona
en cada cas?

Afectats per preferents i altres productes financers “tòxics”

Podran dirigir-se indistintament a l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà de Llobregat (c / Avellaner 7 de Cornellà de Llobregat) o a l’oficina de la FAVCO (c / Hermenegild Goula núm. 3-5 Baixos de Cornellà de Llobregat).

En risc de perdre el seu habitatge per no poder fer front als pagaments del seu préstec hipotecari

Els ciutadans que volen ser informats i assessorats han de dirigir-se primerament a l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà de Llobregat, on es determinarà si la persona és usuària potencial del Servei d’Assessorament sobre el Deute hipotecari.

En risc de perdre el seu habitatge per no poder fer front al pagament dels seus deutes d’arrendament

Les persones que volen ser informades i assessorades han de dirigir-se en primera instància a l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà de Llobregat, on es determinarà si la persona és usuària potencial del Servei de mediació de l’habitatge.

Quina és la tasca de l’OLH?

La labor de l’Oficina Local d’Habitatge és la de realitzar una atenció primària.

Obertura de la fitxa de l’expedient

Per rebre atenció (excepte en el cas d’afectats per preferents) és imprescindible que l’usuari passi primer per l’Oficina Local d’Habitatge. Un cop aquí s’obrirà una fitxa d’expedient.

Derivació de l’usuari al servei competent

Un cop oberta la fitxa de l’expedient a l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà de Llobregat i a la vista de la informació rebuda, el ciutadà serà derivat a l’oficina de la FAVCO on li donaran una cita per a una entrevista amb el seu assessor.

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ