Per
Categoria Pla d'Habitatge
Publicat

Cornellà crearà més de 3.000 habitatges socials protegits en els propers 10 anys

Aquest nou parc d’habitatge inclourà habitatge de nova construcció, borsa de lloguer social, rehabilitació d’immobles i convenis amb promotors públics i privats. El Govern municipal ha dissenyat [...]