Cornellà crearà més de 3.000 habitatges socials protegits en els propers 10 anys

Aquest nou parc d’habitatge inclourà habitatge de nova construcció, borsa de lloguer social, rehabilitació d’immobles i convenis amb promotors públics i privats. El Govern municipal ha dissenyat [...]